Rodičovská zodpovědnost – Zákony a paragrafy

§ 31 (1) Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností a) při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, b) při zastupování nezletilého…

Rozvod manželství – Zákony a paragrafy

§ 24 (1) Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny…

Neplatnost manželství – Zákony a paragrafy

§ 11 (1) Manželství nemůže být uzavřeno se ženatým mužem nebo vdanou ženou; neplatnost manželství vysloví soud i bez návrhu. (2) K výroku o neplatnosti nedojde a takové manželství se stane platným,…

Vznik manželství – Zákony a paragrafy

§ 1 (1) Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. (2) Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. § 2 Muž a žena, kteří chtějí…

Online-Stellensuche in der Schweiz: So finden Sie Ihren Traumjob

Die Schweiz bietet ein dynamisches Arbeitsumfeld mit hohen Löhnen und hervorragenden Arbeitsbedingungen. Kein Wunder, dass viele Menschen ihren Traumjob in diesem Land suchen. Doch die Suche nach einer geeigneten Stelle kann schwierig sein, insbesondere…