Jak přizpůsobit vytápění domu

Systém vytápění domu je jedním z nejdůležitějších prvků každé obytné budovy. Je důležitý nejen v zimním období, kdy zajišťuje a uchovává potřebné teplo, ale i v průběhu celého roku, kdy zodpovídá za udržování vhodné teploty teplé užitkové vody. Představujeme vám pár tipů, jak si přizpůsobit vytápění vašeho domova vlastním potřebám.

Topný kotel na eko-uhlí

Nejdůležitějším článkem systému vytápění domu, na kterém budou do značné míry záviset provozní náklady, je palivo. V současné době polská legislativa a legislativa EU ukládají její typ shora dolů, s vyloučením mnoha existujících náhražek nebo polotovarů, které výrazně znečišťují ovzduší. Topné kotle páté třídy s podavačem na eko-uhlí se za pár let stanou požadavkem. Způsob jejich stavby znemožňuje zavážet topeniště jiným palivem, než je zmíněný eko-uhlí. Samotný proces spalování probíhá s tak velkým množstvím kyslíku a při tak vysoké teplotě, že je výrazně minimalizován vznik toxických a nebezpečných látek. V tuto chvíli je toto řešení poměrně levné, protože kotle tohoto typu spadají do dotačního programu a palivo pro ně není nijak výjimečně drahé. Tento způsob vytápění domu je ekonomický a především ekologický. Jedná se však o stavbu/výměnu stávající pece a údržbu a konzervaci topného kotle.

Topení plynové a elektrické

Alternativou ke kotlům na tuhá paliva jsou plynové a elektroinstalace. Komfortem jejich použití je především výměna velkorozměrového topného kotle za menší plynový nebo elektrický kotel. Podle potřeb a možností, které zateplení domu nabízí, může být opravdu málo. Zbývající prvky otopné soustavy, tedy potrubí, vodní nádrže, vyrovnávací nádoby, si však stále musí udržet své místo ve speciálně oddělené kotelně. Největší rozdíl ve využití plynových a elektrických systémů je však v ceně, která přímo závisí na tržních cenách paliva. V případě plynového vytápění jsou to i náklady na dopravu či skladování paliva.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou nejekologičtějším způsobem vytápění bytového domu. Tento typ systému je založen na fenoménu výměny tepla, na kterém se aktivně podílí elektřina. Konstrukce čerpadel však znamená, že se nám tato energie výrazně vrátí ve formě tepla. V současné době se jedná o jeden z levnějších způsobů vytápění vašeho domova, neboť vylučuje vysoké provozní náklady. Nicméně cena výstavby a instalace takového systému odrazuje potenciální kupce, protože může dosáhnout i desítek tisíc zlotých. Do takových řešení se však vyplatí investovat, protože v současném stavu životního prostředí se může ukázat, že tento systém by neměl být alternativou, ale normou.