Revoluce v přijímačích: Jaké změny čekají uchazeče o střední školy od roku 2024?

Klíčovým bodem v životě téměř každého českého žáka je přijímací řízení na střední škole. ačkoli se jedná o poměrně stresující záležitost, pro některé je to první opravdovou zkouškou dovedností a znalostí. Proto je důležité být na přijímačky dobře připraven.

Přijímací řízení na českých středních školách má ovšem od roku 2024 projít výraznými změnami. Cílem tohoto článku je přehledně shrnout a vysvětlit hlavní novinky, které žáky základních škol čekají. Zaměříme se jak na pozitiva, tak negativa systému a zodpovíme nového otázku, jak se na přijímačky co nejlépe připravit. Doufáme, že tento článek přispěje k lepšímu pochopení nadcházejících změn a usnadní vám výběr vhodných středních škol.

Současný systém přijímacích zkoušek

V současnosti funguje v České republice systém jednotných přijímacích zkoušek z češtiny a matematiky. Tyto zkoušky jsou povinné pro všechny uchazeče o studium na střední škole s maturitou.

Jednotné přijímací zkoušky se konají ve dvou termínech – v dubnu a květnu daného roku. Uchazeči mají právo podat přihlášku až na dvě střední školy a ke každé přihlášce mohou psát zkoušky dvakrát. Z obou výsledků se jim pak započítává lepší výsledek. Zkoušky trvají 70 minut z českého jazyka a 70 minut z matematiky.

Zadání zkoušek připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Úlohy jsou jednotné pro celou republiku.  Školy mají právo stanovit i další kritéria, jako jsou výsledky ze základní školy, přijímací pohovor apod. Celkové bodové hodnocení uchazečů pak slouží k zobrazení pořadí uchazečů.

Hlavní změny od roku 2024

V letošním roce se změnilo několik věcí v přijímacím řízení na střední školy. Mezi nejdůležitější změny patří:

 • Možnost podat až 3 přihlášky na 3 různé školy nebo obory vzdělání.
 • Nutnost seřadit školy podle priority na přihlášce, kde první místo je pro školu, kam chcete nejvíce.
 • Možnost podat přihlášku elektronicky pomocí systému DIPSY, který také zobrazí výsledky přijímacího řízení.
 • Zvýšení důrazu na hodnocení praktických dovedností
 • Termín pro podání přihlášek je od 1. do 20. února 2024.
 • Prospěch ze základní školy je volitelným kritériem pro přijetí, které může stanovit každá škola.
 • Jednotné přijímací zkoušky se budou konat v těchto termínech:
 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) – víceletá gymnázia
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 prostřednictvím portálu Dipsy

Jak se připravit na přijímačky

S blížícím se termínem přijímacích zkoušek je důležité věnovat dostatek času a kvalitní přípravě. I přes změny v systému přijímacího řízení zůstává pro uchazeče klíčové prokázat na přijímačkách své znalosti a dovednosti. Níže jsou uvedeny tipy pro uchazeče a jejich rodiče, jak si nejlépe připravit na přijímací zkoušky:

 • Začněte s přípravou včas – ideálně již několik měsíců před termínem zkoušek. Nestejnou dobu je potřeba věnovat různým předmětům – zaměřte se na ty, ve kterých máte rezervy.
 • Procvičujte učivo z minulých let, zopakujte si klíčové partie látky. Využijte přípravné kurzy, doučování nebo internetové portály.
 • Soustřeďte se na slabiny – určete si problematickou oblast učiva a věnujte jim zvýšenou pozornost. Neopomínejte ani silné stránky.
 • Pište testy nanečisto -simulace skutečné zkoušky vám ukáže úroveň připravenosti. Porovnejte výsledky a určete mezery ve znalostech.
 • Naučte se správně rozvrhnout čas na jednotlivé úlohy. Nenechte se vyvést z míry obtížnými úlohami hned na začátku.
 • Relaxujte a dostatečně odpočívejte – přílišný stres nepřinese dobré výsledky. Dejte si před zkouškou volno a prospěje vám i lehce procházka či sport.
 • Zajistěte vhodné studijní prostředí – klid, pohodlí, dostatek materiálů. Omezte rozptýlení v podobě telefonu či sociálních sítí.
 • Získejte zpětnou vazbu od učitelů nebo zkušenějších studentů. Nechte si vysvětlit nesrozumitelné pasáže a opravte cvičné testy.
 • Věřte ve své schopnosti – pozitivní myšlení a sebedůvěra jsou důležitým faktorem úspěchu. Soustřeďte se na podání co nejlepšího výkonu.
 • Pomoc s přípravou na přijímačky může i umělá inteligence
 • EDU AI asistent vás provede on-line přípravkou na přijímací zkoušky na střední školy s Pedagogickou fakultou. Postupně si projdete kompletní přípravu z matematiky a vybrané lekce z českého jazyka.

Správná a včasná příprava je klíčem k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek. Kombinace procvičování učiva, testování znalostí a získávání zpětné vazby vám pomůže prokázat své schopnosti a zvýšit šanci na přijetí do vyšší školy.

Celkově tedy změny v přijímacím řízení mají potenciál zlepšit přístup ke vzdělání a odlehčit žákům od zátěže při přechodu na střední školy a také dát více možností. Přes počáteční obavy a negativní reakce je možné očekávat, že reforma přijímače bude mít pozitivní dopad. Klíčové budou dobrá kritéria a zajištění objektivního hodnocení výsledků žáků. Pokud se podaří tyto aspekty osvětlit veřejnosti a nastavit transparentně, nový systém by mohl fungovat ku prospěchu většiny studentů.Všechny informace ohledně přijímacích zkoušek naleznete zde.