Účinky a bezpečnost často zmiňovaného kratomu

Kratom je rostlina původem z jihovýchodní Asie, která se v poslední době stala populární díky svým účinkům. Její listy obsahují látky s psychoaktivními a analgetickými účinky. Kratom se tradičně používá jako stimulant nebo sedativum, ale také jako prostředek k léčbě bolesti či odvykání od opiátů.

Nicméně, přestože kratom má své příznivce, existuje i řada kontroverzí ohledně jeho bezpečnosti a potenciálních vedlejších účinků. V tomto článku si podrobněji probereme co je to kratom a jaké jsou jeho účinky na lidský organismus.

Původ, účinky a kontroverze: Co je to kratom

Je známá také pod názvem Mitragyna speciosa a patří do čeledi mořenovité. Listy této rostliny se tradičně používají v těchto regionech jako přísada do čaje nebo jsou žvýkány samostatně. Kratom obsahuje alkaloidy mitragynin a 7-hydroxymitragynin, které mají stimulační účinky na centrální nervový systém.

Účinky kratomu jsou různorodé a mohou se lišit v závislosti na dávce. Nižší dávky působí spíše povzbudivě a energeticky, podobně jako kofein. Vyšší dávky pak mohou vyvolat euforii, uvolnění svalů a mírný pocit omamnosti. Není však jednoznačné stanovené spektrum účinků kratomu, protože každý jedinec reaguje individuálně.

Přestože kratom má své stoupence kvůli jeho potenciálním léčebným účinkům na bolesti nebo abstinenční symptomy při odvykání od opiátů, existují také kontroverze ohledně jeho užívání. Některé země, jako je Thajsko nebo Malajsie, ho dokonce zakázaly kvůli obavám o zneužití a možné negativní účinky na zdraví. V některých případech bylo spojeno užívání kratomu s vedlejšími účinky, jako jsou nevolnost, zvracení nebo problémy se spánkem.

Je tedy důležité si uvědomit potenciální rizika a konzultovat použití kratomu s lékařem či odborným poradcem před jeho začátkem.

Stimulant nebo lék?

Obsahuje látky, které ovlivňují centrální nervový systém a mohou způsobit povzbudivé účinky podobné těm u kofeinu nebo amfetaminu. Mnoho lidí ho proto užívá jako prostředek ke zvýšení energie, koncentrace a odstranění únavy.

Nicméně kratom má také analgetické účinky a byl dlouhodobě používán pro zmírnění bolesti. Nyní se stále častěji objevuje i ve formách léků na předpis pro pacienty s chronickými bolestmi nebo opioidní závislostí. To vyvolalo debatu o tom, zda by kratom mohl být považován za stimulant nebo spíše za lék.

Co se týče bezpečnosti kratomu, existuje názorový rozdíl mezi odbornou komunitou a uživateli této rostliny. Zatímco někteří tvrdí, že je relativně bezpečný a nemá vážné vedlejší účinky při správném dávkování, jiní varujícím prstem ukazují na možnost vzniku závislosti a dalších nežádoucích účinků, jako je například zvýšené riziko srdečního selhání.

Je tedy důležité provést další výzkum a zhodnotit přínosy a rizika užívání kratomu, aby bylo možné poskytnout spolehlivé informace jak o jeho účincích, tak o bezpečnosti pro veřejnost.